ותן בלבנו להבין. ללמד וללמד באהבה. אבינו אבינו אב הרחמן. המרחם. רחם עלינו.
It’s the ultimate prayer, the ultimate request. And put to the tune composed by Naftali Kempeh, the plea seems to touch Heaven itself. Naftali, in from Eretz Yisroel, sang his classic composition at the Lutzk Bais Medrash mesibas Chanukah last night….

….While in the back room of the shul, as the mesibah took place, there were those who were living the words, ללמד וללמד באהבה, filling the Chanukah night with sparks of eternity, singing the ultimate song of all.